bg 
LogoTT
Teken en Taal

Tweede Taal

Als Nederlands niet uw moedertaal is dan spreken we van Nederlands als tweede taal (Nt2).
De beheersing van Nt2 wordt in taalniveaus weergegeven. De Europese Unie heeft een overzicht laten samenstellen waarin van elke vaardigheid het taalniveau is vastgelegd voor alle talen in de EU.

Teken en Taal biedt taalles vanaf A0 tot Staatsexamen.

Wat zijn de verschillende taalniveaus?
A0U spreekt nauwelijks of helemaal geen Nederlands.
A1U spreekt een klein beetje Nederlands, vooral in losse woorden.
A2Dit is het niveau van het Inburgeringsexamen. Met dit certificaat voldoet u aan de taaleisen voor naturalisatie.
B1Dit is het niveau van staatsexamen programma I. Hiermee kunt u aantonen dat u voldoende Nederlands beheerst voor het volgen van een opleiding binnen het mbo.
B2Is het niveau van staatsexamen programma II. Hiermee wordt aangegeven dat u voldoende Nederlands beheerst voor het volgen van een opleiding aan hbo en universiteit.
C1Het niveau van een geletterde moedertaal spreker.
C2Het niveau van een academische geschoolde moedertaal spreker.

Kijk voor meer informatie en een zelfbeoordeling van uw talenkennis op europass.cedefop.europa.eu

Wilt u taalles of training voor één van de examens of examenonderdelen?
Teken en Taal stelt graag een individueel scholingstraject voor u op.
Meer weten? Neem dan contact op via het contactformulier.


2004- Copyright © Teken en Taal