bg 
LogoTT
Teken en Taal

RekenTaal

Rekenen is een basisvaardigheid die op allerlei plekken in het werk van groot belang is.
In het onderwijs wordt daar nu veel nadruk op gelegd. U kunt hierover meer lezen op www.taal en rekenen

Teken en Taal kan bijscholing verzorgen voor de mensen die al (lang) van school af zijn, maar hun rekenvaardigheden zouden willen opfrissen.
Hebt u problemen met rekenen?
Heeft uw medewerker problemen met rekenen?
Neem dan contact op met Teken en Taal via het contactformulier.


2004- Copyright © Teken en Taal