bg 
LogoTT
Teken en Taal

MoederTaal

We hebben in Nederland goed onderwijs en alle kinderen moeten naar school.
Toch wonen er in Nederland meer dan 1 miljoen mensen die problemen hebben met lezen en schrijven.
De meeste mensen zijn geen analfabeten, maar laaggeletterden. Dit betekent dat ze wel kunnen lezen, maar de tekst niet altijd goed begrijpen.
Dit is vaak lastig op het werk en in de thuis situatie.
De overheid wil dat iedereen voldoende kan lezen en schrijven om zich in het dagelijks leven te kunnen redden.

Teken en Taal en alfabetisering of laaggeletterdheid
Hebt u lees- of schrijfproblemen op het werk? Of kent u iemand met lees- of schrijfproblemen?
Wilt u een individueel traject, op momenten die u het beste uitkomen?

Teken en Taal verzorgt graag een passend lesprogramma. U kunt contact opnemen via het contactformulier.

Kijk ook eens op deze websites:

Teken en Taal en auditieve beperking / doof
Veel mensen met een auditieve beperking (doof) hebben goed leren lezen en schrijven.
Als ze volwassen zijn raakt deze kennis vaak op de achtergrond omdat ze vooral in gebarentaal communiceren.
Gebarentaal heeft een andere grammatica dan gesproken en geschreven Nederlands. Hierdoor kunnen communicatieproblemen met horende collega’s optreden.

Teken en Taal kan een opfriscursus lezen/schrijven verzorgen.
Wilt u hier meer over weten, gebruik dan het contactformulier.

tekens

2004- Copyright © Teken en Taal