bg 
LogoTT
Teken en Taal

Welkom bij Teken en Taal

Leestekens, pictogrammen, symbolen, illustraties en letters. We zien ze dagelijks om ons heen. Op straat, in folders, op de werkplek en onze apparatuur.

We gebruiken allerlei soorten taal. Iedereen heeft een moedertaal en veel mensen kennen ook een tweede taal, of zelfs nog meer.
We gebruiken gesproken taal, geschreven taal, lichaamstaal, gebarentaal, vaktaal en beeldtaal, maar voor wie de code niet kent is het allemaal wartaal of geheimtaal.

Wat kan Teken en Taal hierin voor u betekenen?

Teken en Taal kan u helpen met scholing in Nederlandse taal en Inburgering.
Ook wordt er lesgegeven in de basis rekenvaardigheden.

Teken en Taal zorgt voor maatwerk.
In het eerste gesprek wordt uitgebreid de tijd genomen voor de eerste kennismaking en worden de wensen en mogelijkheden besproken.
Als in de loop van het traject uw omstandigheden veranderen, dan kan uw traject worden aangepast.

Teken en Taal verzorgt:
  • Vaststelling van het beginniveau
  • Beschrijving van gewenst einddoel
  • Opstelling van het trajectplan
  • Onderwijs op maat, waar en wanneer u wilt
  • Tussentijdse mondelinge evaluatie of schriftelijke rapportages
  • Examentraining, als er naar een examen toegewerkt wordt.
  • Eindevaluatie

Kijk voor meer informatie bij de onderdelen:
StartTaal -  Deze welkom pagina
MoederTaal -  Lezen  Schrijven / Laaggeletterdheid
Tweede Taal -  Nederlands als tweede taal / Nt2
Inburger Taal -  Inburgering in Nederland / Burgerschapsvaardigheden
Bedrijfs Taal -  Nederlands op de werkvloer / Werknemersvaardigheden
RekenTaal -  Basis rekenvaardigheden
UWV en Taal -  Taalvaardigheden in re-integratietrajecten
Taaldocent -  Uw taaldocent stelt zich voor
Contact -  Contact pagina


2004- Copyright © Teken en Taal